Графици

График на ДЗИ 2024 г.

Съгласно  ЗПУО и ЗПОО в ПГВМСС вторият задължителен ДЗИ ще бъде Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация/ – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ И ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ. ЗА УЧЕНИЦИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ – ПИСМЕНА РАБОТА (ТЕОРИЯ+ПРАКТИКА).

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2023 – 2024 година:

20 – 21.05.2024 г. – Защита на дипломни проекти на двете специалности-част “Теория на професията”.

31.05 -Защита на дипломни проекти на специалност “Кетъринг”-част “Практика на професията”.

03 – 04.06.2024 г. – Защита на дипломни проекти на специалност “Ветеринарен техник” – част “Практика на професията”.

Начален час на всички защити – 08:30 ч.