Заповеди

2024 г.

Заповед за реда и организация за провеждане на Третата изпитна сесия за учениците на самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 година