Еразъм +

Проект Еразъм
РЕЗЮМЕ 

В рамките на проекта ще се реализира мобилност на 30 обучаеми в Професия „Ресторантьор“ от ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ – Костинброд. Мобилността ще се проведе в периода 01.04.-14.04.2019 г. в гр. Лондон, Великобритания.

С настоящия проект се цели придобиване на специфични професионални знания, умения и опит за английската кухня, както и предприемачески компетенции и креативност, което е предпоставка за подобряване възможностите на младите хора за реализация на европейския пазар на труда или за създаване на собствен бизнес.

Специфични цели на настоящото проектно предложение са:

1. Придобиване на знания за разнообразието от вкусове на английската кухня. Формиране на умения и компетенции за приготвянето на типични английски ястия, тяхното аранжиране и сервиране.

2. Запознаване с опита на английското предприемачество в областта на ресторантьорството и кетъринга.

3. Формиране на нови езикови компетенции и комуникативни умения по английски език.

4. Запознаване с английската култура и традиции.

5. Създаване на нови социални контакти в мултикултурна среда.

Образователната мобилност ще допринесе за запознаване с актуалните стандарти, методи на работа и видове предлагани услуги в избрания от тях сектор. Придобитият европейски опит е предпоставка за повишаване пригодността им за заетост и успешната реализация на пазар на труда, както в България така и в Европа.

Целевата група се състои от 30 ученици на възраст 16-19г., от 11 и 12 клас обучаващи се по професия Ресторантьор, специалност Кетъринг.

Обучителните резултати, които ще бъдат постигнати по време на програмата за мобилност включват следните сфери на работа и компетенции към тях:

– Комуникация

– Лично присъствие и хигиена на работното място

– Планиране на работата, организация и анализ

– Подготовка на работното място

-Оперативна дейност

Тези резултати ще бъдат постигната чрез основни дейности, разпределени в три етапа – подготвителен – подбор и подготовка на участниците, сключване на договори, същински – реализиране на мобилността и мониторинг на дейностите и заключителен етап – разпространение на резултатите и изготвяне на отчети.

Управлението на проекта ще се осъществява от Комисия за управление на проекта, назначена със заповед на Директора.

      За информация – Галя Георгиева, зам. директор на ПГВМСС „Св. Г. Победоносец“
Проект Еразъм