Кариерно ориентиране

BG05M2OP001-2.001-0001  „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

         Обща информация

Тематични материали

Професия: Ветеринарен техник

Кариерен консултант:  Лилия Желязкова

 

    На 15.03.2017 г. се проведе Ден на кариерата , организиран по инициатива на кариерен консултант Лилия Желязкова съвместно с Дирекция Бюро по труда – гр.Сливница и фирмите Мултипринт , Кока-Кола ХБК България АД, Ролпласт АД , Олинеза ООД и ВСУ“Любен Каравелов“, НБУ, ЮЗУ – Благоевград