История

На 17 септември 1969 г. се поставят основите за изграждане на учебен комплекс, състоящ се от сграда, физкултурен салон, общежитие и учебни работилници.

От основаването до 1975 година Техникумът се помещава в Банкя, като се ползва учебната сграда на гимназията. Понеже Техникумът се нуждае от собствена учебна сграда, започва да се търси терен, за да се построи база за разрасналото се училище. В Банкя не е намерено подходящо място за строеж, като за тази цел се определя Горубляне, но проектът не се осъществява, поради което се търси помощта на Софийски окръжен народен съвет /СОНС/.

И така се взима решение да се строи в гр. Костинброд. СОНС отпуска 23 декара за строителството на новото училище. На 8. 09. 1975 година сградата е предадена официално на Техникума за експлоатация. В историята на Техникума се открива нова страница! Новото училище вече не изпитва недостиг на помещения – има деветнадесет учебни стаи с хранилища, голяма учителска стая, столова и сервизни помещения.

Преместването на Техникума от гр. Банкя в гр. Костинброд следва развитието на селското стопанство в този район. От 1975 г. приемът в Техникума отново е четири паралелки. Открити са и две нови специалности – Агрохимия и растителна защита и Зеленчукопроизводство, които след три години са заменени със специалностите Полевъдство и Животновъдство, с прием от цялата страна.

През 1976 г. в Техникума са открити заводски паралелки към АПК “Божурище” и ДХЗ “Г. Димитров”. През 1984г. се подготвят ученици УПК по Хранително-вкусова промишленост. Обучават се работници от ПУЦ гр. Божурище и ДХЗ гр. Костинброд. А до края на същата година Техникумът става базово училище за бъдещи преподаватели.

В средата на учебната 1985/1986 година пред училещното ръководство е поставена задача от окръжния съвет и МЗ да се проучи за откриването на паралелка със специалност Ветеринарна медицина, в която да се обучават ученици за средни техници. За целта е обменен опит с Техникума по Ветеринарна медицина в гр. Ловеч и гр. Стара Загора.

През следващата учебна 1986/1987 година се открива нова паралелка Ветеринарна медицина, с което емблемата на училището вече е различна!
За целта са назначени квалифицирани преподаватели по съответните предмети.
През 1991 година бива открита още една нова паралелка – Земеделски техник, а през 1996 година – Икономика на земеделското стопанство.
През 2003 година в училището се започва обучението по нова специалност – Технология на месото и месните продукти, а от 2007 г. се открива и специалността „Кетъринг“ – професия „Ресторантьор“.
През 2003 година всички техникуми в страната вече са преименувани на Професионални гимназии.

Така бившият ССТ „Акад.Титко Черноколев“, ТССВМ „Акад. Титко Черноколев“, ТССВМ-гр. Костинброд, вече е ПГВМСС – гр. Костинброд, а от 2009 г. с решение на Министъра на образованието и науката, училището придобива своя нов патрон – „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“, като в чест на светеца е издигнат параклис в двора на професионалната гимназия. 

През учебната 2017/2018 година една от най-могъщите компании в световен мащаб се обръща към професионалното образование в града и в частност към Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ – гр. Костинброд. Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД става гарант за новата осъществена паралелка „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки“, професия „Техник-технолог в ХВП“ за комфортното обслужване на ученици и учители във времето.

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ РАЗПОЛАГА С БОГАТА МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА:

  • Чисто нов оборудван лабораторен комплекс за специалността „Ветеринарен техник“ с хранилища към всеки кабинет;
  • Теоретичен и практичен кабинет за професия „Ресторантьор“;
  • Добре оборудвана кухня;
  • Уютно общежитие, с Wi Fi покритие;
  • Компютърни зали;
  • Мултифункционална спортна площадка;
  • Учебно опитно поле;
  • Училищен микробус;
  • УЧИЛИЩЕТО ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ ЗА ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ, КАТЕГОРИЯ “B,В1,М” !