Ръководство

Светослав Иванов – Директор и учител по Български език и литература;

Даниела Петрова – Заместник-директор Учебна дейност и училищен психолог;

Илия Ангелов – Заместник-директор Учебно-производствена дейност и учител по професионална подготовка /Кетъринг/;

Антанида Иванова- учител по Български език и литература;

Мария Ангелова- учител по Български език и литература;

Ани Гьошева – учител по Руски език;

Ваня Неделчева – учтеил по Английски език;

Гергана Павлова – учител по Икономика и ИТ;

Мария Григорова-учител по Математика;

Иван Бутрачков – учител по История и цивилизация;

Офелия Балабанова – учител по Биология и ЗО и Химия и ООС;

Янка Александрова-учител по Физика и астрономия;

Илияна Владимирова – учител по Физическо възпитание и спорт;

Д-р Симеон Симеонов – учител по Професионална подготовка /Ветеринарна медицина/;

Д-р Христо Кънев – учител по Професионална подготовка /Ветеринарна медицина/;

Д-р Милчо Зарков – учител по Професионална подготовка /Ветеринарна медицина/;

Д-р Никола Методиев – учител по Професионална подготовка /Ветеринарна медицина/;

Д-р Ивайло Колев – учител по Професионална подготовка /Ветеринарна медицина/

Нели Недялкова – учител по Професионална подготовка /Кетъринг/;

Лидия Николова – учител по Професионална подготовка /Кетъринг/;

Надя Соколова – учител по Професионална подготовка – /Кетъринг/ индивидуални работа с ученици със СОП;

Йорданка Тричкова – учител по Професионална подготовка /Кетъринг/;

Надежда Григорова – Възпитател в общежитие;

Румен Стефанов – Възпитател в общежитие и учител по География и икономика;

Стефан Стефанов – Възпитател в общежитие и учител „Спортни дейности“.