Проекти

Учениците и учителите от ПГВМСС “ Св. Георги Победоносец“ работят по различни проекти, насочени към:

  • Повишаване на качеството на образованието;
  • Организиране на дейности за развитие на уменията на децата в областите на изкуствата, науката и спорта, здравното образование, образованието за устойчиво развитие и гражданското образование;
  • Организиране на училищни празници, фестивали, форуми и други форми с участието на членовете на училищната общност;;
  • Естетизиране на вътрешната и външната училищна среда;
  • Разработване на програми за ученици с агресивно поведени за развитие на техните лични и социални умения;
  • Включване на учениците с агресивно поведение в дейности за ограничаване на насилието в училище.
  • Развитие на интересите на учениците за формиране на гражданска култура и култура за европейския съюз.