График

ПРИЕМ
2024-2025 учебна година
СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ VII или X КЛАС:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г. (вкл.) се подават документи за участие в класирането. Всеки ученик може да подаде и документите си в личния си профил в ЕИСИП (Единна информационна система за изпити и прием) с входящия си номер и кода от бележката.
Документите, които са задължителни за подаване са:
1. Подаване на заявление за участие (online или на място в училището);
2. Свидетелство за завършено основно образование;
3. Медицинско свидетелство от личен лекар (за ПГ и специалности с професии в СУ).
Пълният график с датите може да откриете тук: ГРАФИК НА ПРИЕМ