Паралелки и балообразуване

През учебната 2024-2025 година ПГВМСС “Св. Георги Победоносец” обявява прием на ученици в 8 клас в следните направления:

Ветеринарен техник – 26 места

Кетъринг – 26 места

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

(2НВО БЕЛ+2НВО МАТ) + БЗО + ХООС

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

(2НВО БЕЛ+2НВО МАТ) + ГИ + ХООС

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование след VII клас в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас ТОЧКИ
  Отличен (6) 50
  Много добър (5) 39
  Добър (4) 26
  Среден (3) 15

Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.