Обществен съвет

  1. Доц. Таня Иванова – председател – работодатели
  2. Трайко Младенов – Кмет Община Костинброд – финансиращ орган
  3. Милен Цанов – работодатели
  4. инж. Мария Григорова – родители
  5. инж. Емил Димитров – родители
  6. инж. Ирина Донева – родители
  7. Даниела Георгиева – родители
  8. Стойна Таскова – родители
  9. Петя Стоянова – родители
  10. Виолина Евтимова – родители