СФО

Заповеди на Директора на ПГВМСС, относно организацията на обучението на учениците в самостоятелна форма на обучение:
 

2023 – 2024 г.

Заповед за реда и организацията за провеждане на Третата изпитна сесия за учениците на самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

 

2022 – 2023 г.

 
1. Изпитна сесия – съгласно заповедта:

СФО Поправителна АВГУСТ 23-1-1


Ръководството на ПГВМСС ви моли да спазвате установените срокове, съгласно графика на съответната заповед!